13 Ağustos 2011 Cumartesi

Kadın ve Erkek Arasındaki 35 Fark'Kadınla erkeğin farkı mı? Bundan basit ne var, biri göğüslü
kalçalıdır, öteki bıyıklı sakkallı...'' diye kestirip atanlardansanız,
çok yanılıyorsunuz. Çünkü bilim dünyası yıllardır inceleyip arıyor bu
farklılıkları. Her geçen gün de yenilerini buluyorlar. Ancak şu 35
fark hiç değişmiyor. Buyrun okuyun...


1) Ergenlik Sivilcesi: Erkeklerin sivilce sorunu daha fazladır.Bu da
daha çok testosteron hormonundan kaynaklanmaktadır. Bu hormon yağ
bezlerini uyarır ve derideki gözeneklerin tıkanmasına,dolayısıyla da
sivilceye neden olur.

2) Vücut Kokusu: Erkeklerin vücut kokusu kadınlardan çok daha güçlüdür.

3) Saldırganlık: Erkekler kadınlardan daha saldırgan olup bedensel güç
kullanımına daha eğilimlidirler.Bunun açıklaması da testosterona
bağlanmaktadır.Buna karşılık kadınlar kelimelerle saldırır ve
savaşırlar.


4) Spor: Spor konusunda erkekler kadınlardan daha hızlıdır ancak
kadınlar daha dayanıklıdırlar.

5) Kan: Erkeklerde 4.5,kadınlarda 3.6 litre kan vardır.Erkek kanı daha
koyu kıvamlıdır,bir damlasında 1 milyon kan hücresi vardır.Toplam
olarak erkeklerde 1 santimetreküp kanda 5 milyon alyuvar vardır,bu da
kadınlara kıyasla yüzde yirmi fazlalık demektir. Erkeklerin tansiyonu
da kadınlardan yüksektir:140/88.Bu değer kadınlarda 130/80'dir.

6) AIDS: Her dört AIDS hastasından sadece biri kadındır. Nedeni ise
kadınların baskın olan X krozomundan iki tane taşımasıdır. Çünkü bir
sağlıklı, bir hasta gene sahip olsalar bile sağlıklı gen hasta gene
baskın çıkar ve hasta değil taşıyıcı olurlar. Erkeklerde ise Y geni
hastalıklı X genini baskılayamaz.

7) Yüzme Yeteneği: Kadınlar derilerinin altındakı yağ tabakası
nedeniyle daha iyi yüzerler.

8) Yaş Dönümü: Kadınlar menopoz döneminde ateş basması,uykusuzluk,
şişmanlama, gece terlemeleri ve vajina kuruluğu gibi belirtiler
yaşarlar. Erkekler andropoz denen yaş döneminde hemen hemen hiçbir
bedensel belirti yaşamazlar.

9) Vücut Isısı: Erkeklerin vücut ısısı kadınlardan daha yüksektir.

10) Su: Erkek vücudunun yüzde 60-70'i sudan ibarettir.Kadın
vücudundaki su oranı ise yüzde 50-60 arasındadır.

11) Cinsel Organlar: Ana cinsel organlar erkekte vücudun dışında
bulunur ve kolayca yaralanabilir. Kadında vücudun içine gizlenmiş olup
korunmadadır.

12) İskelet: Erkeklerin omuzları daha geniş, kolları ve bacakları daha
uzun, kemikleri daha ağır, eklemleri de daha büyüktür. Buna karşılık
kadınların kalça kemikleri daha geniş, eklemleri daha esnektir.

13) Ses Telleri: Kadınların ses telleri daha kısa olduğundan sesleri
daha tizdir.

14) Vücudun Ağırlık Noktası: Omuz ve kalça iskeletleri farklı
olduğundan, kadınların ağırlık noktası erkeklerinkinden daha
aşağıdadır.

15) Duyu Organları: Kadınların işitme ve koklama duyuları daha
güçlüdür. Buna karşılık erkekler ışığa karşı daha hassastır. Erkek
gözü ayrıntıları daha iyi seçer.

16) Enerji Harcaması: Erkekler hareketsiz halde,vücudun metrekaresi
başına ortalama 39,5 kalori yakarlar. Kadınlar ise 37 kalori. Erkeğin
günlük kalori ihtiyacı 2700 kalori, kadınınki 2000 kaloridir.

17) Yağ: Erkeklerde kadınlarınkinin yarısı kadar yağ dokusu vardır.
Kadınlarda yağ dokusu vücudun yüzde 27'sini oluştururken, bu değer
erkeklerde yüzde 15'tir. Kadın vücudunda erkeklerden 3,5 kg daha fazla
yağ vardır. Yağ, erkeklerde karın bölgesinde toplanırken kadınlarda
daha çok kalça, baldır ve göbekte yoğunlaşır.

18) Hastalıklar: Erkekler hayatları boyunca kadınlardan ortalama 40
gün daha az hastalanırlar.

19) Dirsek: Kadınlar erkeklere kıyasla kollarını dirsekten 6 derece
daha fazla açabilirler.

20) Kromozomlar: Erkek ve dişilerde toplam 46 kromozom vardır.
Bunların yarısı babadan, yarısı anneden gelir. Bu 46 kromozomun
içinden iki tane cinsiyet hormonu vardır ki; bu erkekte XY, kadında XX
olarak bulunur.

21) Saçlar: Kadınların saçları daha sık ve daha dirençlidir. Saç
kökleri iki milim daha derinde olduğu için erkeğinki kadar çabuk
dökülmez.

22) Deri: Erkeklerin toplam 1,8 metrekare, kadınların 1,6 metrekare
derileri vardır. Kadını derisi daha ince ve kuru,bu yüzden de daha
hassastır. Erkekte ter bezleri ve deri altı yağ bezleri daha fazla
olduğundan derisi yağlıdır ve daha çok terler.

23) Akciğerler: Erkeklerin akciğerleri kadınlarınkinden yüzde 50 daha
geniş hacme sahiptir.

24) Yemek: Aynı kilodaki kişilerden, erkekler kadınlardan daha çok
yemek ihtiyacı duyarlar; çünkü metabolizmaları daha hızlıdır.

25) Antikorlar: Kadınlar daha çok antikor üretirler, bu yüzden de
erkeklere kıyasla bakteri ve virüs hastalıklarına daha seyrek
yakalanırlar.

26) Ağlamak: Kadınlar erkeklerden 5 kat fazla ağlarlar.Genellikle de
saat 19.00-22.00 arası.

27) Beyin: Erkek beyni yüzde 14 daha ağırdır. Buna karşılık kadınlarda
iki yarım küre arasındaki iletişim daha iyidir.

28) Safrakesesi Taşı: Kadınların yüzde 20'sinde, erkeklerin yüzde
8'inde safrakesesi taşı oluşur.

29) Kalp Atışı: Erkeklerin kalbi daha büyüktür ve daha yavaş çarpar:
Dakikada ortalama 72. Bu değer kadınlarda 80'dir.

30) Gelişme: Buluğ çağına kadar kızlar erkeklerden daha hızlı büyürler
(10'a 8 oranında). Erkek çocuklar 14-15 yaşları arasında gelişmeye
başlarlar ve 20 yaşına kadar bu büyüme gerçekleşebilir. Kız çocukları
en hızlı 12-13 yaşları arasında gelişirken 17-18 yaşında bu gelişme
durur.

31) Sıcaklık Duyarlılığı: Kadınlar kalın yağ dokuları nedeniyle soğuğa
daha dayanıklıdırlar.

32) Yaşlanmak: Erkekler kadınlardan daha hızlı yaşlanırlar. 55
yaşındaki bir kadın bedensel gücünün yüzde 90'ına sahiptir. Oysa aynı
yaştaki bir erkek gücünün sadece yüzde 70'ine sahiptir. 35 yaşındaki
bir erkeğin damar sistemi 50 yaşındaki bir kadınınkine eşdeğerdir.
Buna karşılık kadında sadece cilt daha ince olduğundan çabuk yaşlanıp
kırışır. Kadınlar yaşlanma olayını psikolojik olarak erkeklerden çok
daha kolay kabullenirler.

33) Kaslar: Erkekler kadınlardan yüzde 50 oranında fazla kas gücüne
sahiptir. Buluğ çağında erkeklerde kas hücrelerinin sayısı 20 misli,
kadınlarda 10 misli artar. Erkekler kadınlardan üçte bir oranında daha
güçlüdürler.

34) Yaşam Süresi: Erkeklerin ortalama omrü 71,5 yıl, kadınların 78 yıldır.

35) Solunum: Erkekler dakikada ortalama 16 kez soluk alıp verir.
Kadınlar ise dakikada 20-22 kez soluk alıp verir. Her iki cinsin günde
soludukları miktar ise aynı olup 12 bin litredir.

0 yorum:

Popular Posts