16 Ocak 2012 Pazartesi

Dünya ve Üzerimizdeki Etkileri


Astronomların Komet yani Kuyruklu Yıldız olarak tanımladıkları Elenin 10 Aralık 2010 tarihinde Rus astronom Leonid Elenin tarafından keşfedilmiştir. 

Keşfin yapıldığı Mayhill-New Mexico'daki ISON-NM Observatoryum merkez alınarak bölgesel saatle 10:26 için çıkartılmış astroloji haritası bize Elenin’in nasıl bir enerji ve titreşim yaydığı, önümüzdeki süreçte üzerimizde yaratacağı muhtemel etkileri hakkında önemli bilgiler vermektedir. Elenin’in keşfi anına yönelik astroloji haritasındaki gezegen yerleşimleri ruhsal açılımlar açısından mükemmel bir enerji yayıyor ve evrenle bütünleşme fırsatı getiriyor. 

Toplumsal realite değişimine kolaylık sağlayacak bu yerleşimler, bireysel ve toplumsal bağlamda farkındalık artacağı bir döneme işaret ediyor. Bildiğimiz gerçeklik dışındaki realitelere daha yakın, ruhsal olana ve aydınlanmaya çok açık, bilinenin ötesinde şeyler deneyimlemeye açık olduğumuz; dünya dışı yaşam formlarıyla, yeni kavramlar ve boyutlarla ilgili konularda önemli bilgiler edinme zamanlarındayız.Ruhsal, dinsel ve ilahi konulara eğilmek için de mükemmel bir süreçteyiz. Bu haritadaki gezegen yerleşimleri Elenin’in bilinçte ani açılımlar ve uyanışlara, genişleyen ufuklara, gelişkin bir anlayış kazanmaya yönelik bir enerji titreşimi yayacağına işaret ediyor. Bir yönüyle, her türlü derin araştırma için ideal bir dönemdeyiz aslında. Bilgi=güçtür anlayışı giderek vurgu kazanacak. Detaylara hakim olma, karşı tarafın psikolojisini anlayabilme yeteneklerimiz ve sezgilerimiz artacak. Hedefe odaklı zihinler, bu dönemde amaçlarına daha hızlı ulaşacaklar.

Önümüzdeki yakın süreçte bilimsel ve teknolojik alanlarda yeni çığır açacak önemli icatlar, buluşlar olabilir. Uzay bilimlerinde hızlı gelişmeler yaşayabiliriz. Toplumla ilgili ve insani konular her zamankinden daha fazla öne çıkacağı bu süreçte, özgürlük ve demokrasi konuları daha fazla vurgu kazanabilir. Radikal yeni düşünce akımları ortaya çıkabilir. Müzik ve diğer sanatlarda zengin yaratıcılık patlamaları yaşanabilir.
Ayrıca kadın figürlerinin öne çıkacağını, kadınların dünya olaylarını etkileme gücünün ve etkisinin artışını, dişil enerjinin yükselişini, eril-dişil enerjilerinin yeniden dengeye gelmeye başlayacağına astrolojik yönelik işaretler var.  Bu haritada stresli etkiler de görülmekte.

Haritadaki gezegen yerleşimleri önümüzdeki yakın süreçte bazı bölgelerde yaşayan insanların etkin doğal afetlerle mücadele edeceğini ve adeta hayatta kalma mücadelesinde olacağını gösteriyor olabilir. Şiddet ve terör eylemleri artabilir. Savaş atmosferi yaratacak uluslararası gerginlikler oluşabilir. İnsan ilişkilerinde huzursuzluklar, cinselliğin yozlaşması veya cinsel içerikli şiddet, tecavüz vakalarında ciddi artış söz konusu olabilir.

Öte yandan, bu haritadaki gezegen yerleşimleri gizli bilgilerin ve sırların açığa çıkarılması, ifşa edilmesi zamanlarında olduğumuzu, daha fazla kişinin derin araştırmalara girişip saklanan bilgilerin açığa çıkarılması için sistematik ve derin araştırmaya iten bir eğilim sergileyeceğine işaret edebilir. Gizli ve manüpülatif anlaşma ve konuşmalar ortaya çıkarılabilir. Dezenformasyon, manipülasyon, yanlış bilgilendirmeden kaynaklanan korkular da ön planda olacak belli ki.

Toplumun karanlık düşüncelerinin ve gölge yönünün günlük olaylara yansıması, kuşku ve şüpheciliğin ön plana çıkması gibi riskler oldukça fazla bu dönemde. Bu haritadaki gezegen yerleşimlerine bakarsak, Elenin’in yakın geçiş yaptığı bu süreçte tartışmacı ve acımasızca eleştirel davranabileceğimiz bu dönemde sözlerimize her zamankinden daha fazla dikkat etmemiz gerekecek. Sinirsel gerginlik ve hassasiyet, sinirlerle ilgili fiziksel sorunlar ortaya çıkabilir. Toprak mahsulleriyle ilgili sorunlar, tarımsal depresyon riski, kıtlığın artması, deprem riski, maden ve uçak kazaları riski hayli fazla. Ekonomi ve iş dünyasında büyük dönüşüm, yeniden yapılanma, politik düzenlerde ve devlet kurumlarında değişim-dönüşümler ise kaçınılmaz gözüküyor.
Kadim astrologlar, Kuyruklu Yıldız görülmesini pek de hayra alamet olarak nitelendirmezler, insanlığın huzursuzluk ve sıkıntı zamanlarını, tarımı ve hava koşullarını olumsuz etkileyeceğini, aşırı sıcaklara,  salgın hastalıklara, ürünlerin verimsizleşmesine, savaşlarda ve krallıklarda değişimlere, rüzgarlara, deprem ve sel felaketlerine sebep olacağını söylerlerdi. Aynı zamanda bu dönemleri askeri veya dini bir liderin ya da reformist bir liderin yükselişinin işareti olarak görürlerdi. Mars veya Güneş’e en yakın oldukları zamanları, bu etkilerin hayata geçeceği radikal değişim zamanları olarak görürlerdi.

Elenin’in yörüngesinde Güneş’e en yakın geçişini yapacağı tarih 10-11 Eylül 2011 olarak görülüyor. Elenin’in Dünya’ya en yakın olacağı ve en parlak görüleceği tarih ise 16 Ekim 2011. Bu tarihte Elenin Aslan burcunda olacak ve günlük hayatımızda yaratacağı etkiler maksimuma ulaşacak. Kadim astrologlara göre bir Kuyruklu Yıldız’ın görüldüğü zamanda hangi burçta olduğu, ne türde etkileri ortaya çıkartacağını anlamak açısından önemlidir. Dünya Astrolojisi’nde Aslan burcu Kral ve bütün önemli yönetici figürlerinin, gücü elinde bulunduranların, şan ve şöhret sahibi kişilerin, aktörlerin, oyuncuların, metal olarak ise altının ve çok değerli mücevherlerin genel göstergesidir.

Kuyruklu Yıldızın Dünya’dan görülür olduğu Zodyak derecesi bir kral veya bir ülkenin astrolojik haritasının Yükselen veya Tepe Noktası’na denk düşerse ya da bu yılki Giriş (Ingress) haritada Yükselen veya Tepe Noktası’na denk düşerse, o zaman bu ülkeler ve krallar en çok etkilenecek demektir.

Kişisel kanaatimce en önemli etkiyi ülke liderleri ve ülkelerin horoskopları üzerinden değerlendirme yapmak en doğrusu olmakla birlikte, Kuyruklu Yıldızın görüleceği Zodyak burcu olan Aslan burcunun kapsamına giren ülkelerin bu geçişten diğer ülkelerden daha fazla etkileneceğini düşünebiliriz. Birkaç farklı astrologdan sentezleyerek verirsek Aslan burcu kapsamına giren ülkelerden ve şehirlerden bazıları şunlar olarak görülmekte: İtalya (Sicilya), Suriye (Şam), İngiltere (Bristol), Hindistan, ABD (Philedelphia, Chicago), Fransa, Çekoslovakya, Romanya, Arabistan, Küba, Irak, Kore, Meksika, Türkiye (Bazı astrologlara göre Türkiye Başak burcu kapsamına girer, ama Ebu Ma’şar Türklerin Aslan burcu ve Mars ile temsil edildiğini bildirir). Astrolog Dr Nick Campion “The Book of World Horoscopes” adlı kitabında Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu da Aslan burcu kapsamında vermiştir.

Aslan burcunu dünya genelinde en öne çıkan ve “süper güç” olarak kabul edilen örneğin ABD gibi devletleri temsilen de alabiliriz. Geçiş dönemi ve sonrasında saydığımız bu bölge ve devletlerin, kurumların politik, ekonomik, sosyal alanda daha fazla etkileneceğini düşünebiliriz.

Keşif anı haritasından yola çıkarak ve güncel gezegen dizilimlerine dayanarak Elenin’in yörüngesinde Dünya’mıza nadir yakın geçişinin üzerimizde yaratacağı zihinsel, duygusal, psikolojik, fiziksel etkileri, askeri, politik, dini, kültürel ve sosyal alanda ortaya çıkartması muhtemel değerlendirirsek, zorlayıcı ve gergin etkenlerin daha fazla dikkat çekeceğini söyleyebiliriz. 

0 yorum:

Popular Posts