19 Aralık 2011 Pazartesi

Osmanlı'da İkizler Burcu : Cevza


Osmanlı'da burç adları şöyle sıralanıyordu: Koç, 'Hamel'di; Boğa, 'Sevr' diye adlandırılırdı; İkizler için 'Cevza' adı kullanılırdı; Yengeç 'Seretan' ismini alırdı; Aslan'a 'Esed'; Başak'a ise 'Sümbüle' denirdi. Terazi burcu, 'Mizan' adıyla bilinirdi. Yalnızca'Akrep' burcu aynı adı taşırdı; ama o çağın söylenişine göre, 'Akreb' denirdi. Yay burcu 'Kavs' adını taşır; Oğlak, 'Cedi' diye isimlendirilir; Kova burcuna 'Delv' denir; Balık burcu ise 'Hut' diye anılırdı.

Yusuf Has Hacib'in 11. Yüzyıldan kalma ünlü Kutadgu Bilig'inde on iki burcun adları, tek tek belirtilmiştir.

Cevza’nın yani ikizler burcunun bir adı da Burcu-ı dü-peyker'dir. Yükseklik ve yücelikle anılır. İçinde 18, dışında yedi yıldız vardır. Bunlar birbirine sarılmış iki çocuk gibi göründüklerinden, birine 'Tev'em-i mukaddem', ötekine ise 'Tev'em-i muahhar' denilir. Bunlar eski Yunan mitologyasındaki Leda'nın ikizleri Kastor ve Polydeuskes'tir. Bunun yukarısındaki iki parlak yıldıza 'Zirâ-i mebsut' denir.

Kamer (ay), Cevza burcuna girince haber göndermek, mektup yazmak, hesap kitapla uğraşmak, kitap ve şiir okumak, vezir görmek iyidir. Minyatürlerde, birbirine sarılmış iki çocuk ya da bir bedende iki başla gösterilir. Cevza burcu, bilgi ve anlatım güdüsünü etkiler. Cevza, ilkbahar burcu sayılır ve toprakla simgelenir. Gezegeni Utârıd yani Merkür'dür. Bu gezegene bağlı burçta doğanların dostları Kamer'den etkilenen burçlar, düşmanları ise Şems (güneş) ve Zühal'den (Satürn) etkilenenlerdir.

Cevza burcundakilerin hem uyumlu ve uysal olmak gibi olumlu, hem de ikiyüzlülük gibi olumsuz yönleri vardır.

0 yorum:

Popular Posts